Gebyrer

Når det er snakk om lån kan man ikke unngå en prat om hvor mye alt det andre som kommer med lånesøknaden koster. Her snakker vi om ting som kanskje ikke koster så mye, men som påvirker den totale pakken av kostnader når du skal låne penger. Pass derfor på at du ikke trenger å betale avdrag eller veldig lave avdrag. Be dem heller bake dette inn i renten.